Jäsenluettelon rekisteriseloste

Frontier ry
Jäsenluettelon rekisteriseloste

1. Jäsenluettelon pitäjä
Frontier ry
Unioninkatu 38A (PL 59) 00014 Helsingin Yliopisto
2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Sihteeri Anna Häkkinen
3. Rekisterin nimi
Frontier ry jäsenluettelo
4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteri on Helsingin yliopiston Pohjois-Amerikan tutkimusta opiskelevien sekä Pohjois-Amerikasta, sen kulttuurista ja/tai yhteiskunnasta yleisesti kiinnostuneiden opiskelijajärjestö Frontier ry:n lakisääteinen jäsenluettelo (Yhdistyslain 11.§). Se sisältää jäsensuhteen hoitamisessa tarvittavia tietoja yhdistyksen jäsenistä. Jäsenrekisteri palvelee yhdistyksen sisäistä viestintää ja tilastollisia tarkoituksia.
5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteröidyistä merkitään rekisteriin yhdistyslain vaatimat tiedot ja muista yhteydenpitoon ja yhdistyksen toimintaan tarvittavia tietoja, kuten täydellinen nimi, kotipaikka, sähköpostiosoite ja pääaine.
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan jäseneltä itseltään.
7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Kaikilla jäsenillä on oikeus nähdä kaikkien jäsenten lainmukaiset jäsenluettelotiedot (täydellinen nimi ja kotipaikka). Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Rekisterin tietoja ei muutoin luovuteta eikä siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri on tallennettu tiedostoon, johon pääsy on rajattu ainoastaan rekisterinpitäjän edustajalle ja yhdistyksen hallituksen puheenjohtajalle. Tietojen häviämättömyydestä huolehditaan varmuuskopioilla.

Advertisements